שכונת האשל


צפון1 - 29/04/2001


חוגגים פורים  2011 יחדיו עם התושבים בבית משעול - ע כ ו

מנקים את השכונה שלנו - אילן גרין בניקוי טרום הפנניג בחסות תוכנית משעול